Print Thứ Sáu, 29/01/2021 15:31 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 46/TB-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 182/STTTT-CNTT ngày 29/01/2021 về việc tăng cường triển khai các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn:

– Tích cực chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điện thoại thông minh tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi.

– Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban nhân nhân quận, huyện, xã, phường, thị trấn cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động người dân có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố:

Tăng cường thời lượng tuyên truyền vận động người dân có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi.

3. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố:

– Tuyên truyền, vận động người lao động tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân trực tuyến nCovi.

4. Đường link các ứng dụng Bluezone, nCov do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai:

– http://bluezone.gov.vn

– http://ncovi.vnpt.vn

Thông tin liên hệ: Ông Đỗ Văn Thành, phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0225.3736911- 0922.177.888.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tích cực tăng cường triển khai các biện pháp nâng cao phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác