Print Thứ Hai, 23/09/2019 08:20

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 được phát động và tổ chức trên toàn cầu từ ngày 20 – 22 tháng 9.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề Chiến dịch năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung trọng điểm, thiết thực và cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên ghế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, quyết tâm hành động và thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về việc hạn chế tiến tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Theo đó, ngày 23/9/2019 Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 5841/UBND-MT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tích cực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 và chống ô nhiễm rác thải nhựa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác