Print Thứ Sáu, 18/10/2019 17:58

Căn cứ Công văn số 296-CV/BCSĐ ngày 05/9/2019 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 1056-CV/TU ngày 26/9/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành Công văn số 6333/UBND-VXNC về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, giao Bảo hiểm xã hội Hải Phòng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chính sách lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tài liệu đính kèm tải tại đây DI-6333-UBND-VXNC.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tích cực đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác