Print Thứ Ba, 10/09/2019 18:48

Tính đến hết ngày 31-8, số người tham gia BHXH bắt buộc trên toàn địa bàn thành phố là 401.086 người (trong đó có 374.657 người đồng tham gia BHTN), đạt 97,05% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng so với cùng kỳ năm trước 35.318 người.

Cũng tính đến hết tháng 8, số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.949 người, đạt 75,82% kế hoạch, tăng 5.026 người (tăng 32,94% về kế hoạch) so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT là 1.773.727 người, đạt 101,18% kế hoạch và đạt 87,44% tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 87,44%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác