Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:05

Đây là kết quả nổi bật năm học 2017-2018 của Trường cao đẳng Hàng hải 1 tại cuộc làm việc giữa Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố với nhà trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề và hướng nghiệp cho học sinh, chiều 24-5.

Quang cảnh cuộc làm việc

Năm học 2017-2018, nhà trường tuyển sinh 3.676 học viên, đạt 117% so với chỉ tiêu, tuy nhiên có sự chênh lệch lớn giữa các hệ đào tạo, trong khi tuyển sinh hệ trung cấp đạt 149,8% chỉ tiêu, hệ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng đạt 124,6% chỉ tiêu thì hệ cao đẳng chỉ đạt 59,8% chỉ tiêu. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp năm 2017 đạt 88,3%, trong đó học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành/nghề đi biển như điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thuỷ, điện tàu thuỷ có việc làm đạt 100%.

Tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát và nhà trường trao đổi làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục chênh lệch trong tuyển sinh giữa các hệ đào tạo; việc liên kết đào tạo quốc tế; khó khăn trong đưa sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp; khó khăn trong tiếp cận nguồn tuyển sinh như bộ đội xuất ngũ, lao động nông thôn, học sinh THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên… Lãnh đạo nhà trường kiến nghị thành phố tạo điều kiện giúp nhà trường tiếp cận kinh phí đào tạo nghề theo chương trình mục tiêu quốc gia; tạo kênh kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường để tạo thuận lợi cho liên kết đào tạo; hỗ trợ nhà trường tuyển sinh cùng với các trường đại học…

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tỉ lệ học sinh, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt 88,3%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác