Print Thứ Ba, 07/06/2022 10:30 Gốc

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong các cơ quan nhà nước thành phố Hải Phòng, UBND huyện vừa ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch, trong tháng 6, huyện sẽ thực hiện thí điểm ngày Thứ 3 hàng tuần chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (bắt đầu áp dụng từ 14/6/2022 đối với cấp huyện, từ 21/6/2022 đối với cấp xã). Đây là một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn.

UBND huyện giao các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức, giúp người dân dễ cập nhật thông tin, tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Cũng theo Kế hoạch, bắt đầu từ 15/6/2022, tại UBND huyện sẽ thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính và bắt đầu từ ngày 20/6/2022 thực hiện đối với 03 thủ tục hành chính (thuộc lĩnh vực tư pháp) cấp xã.

Hiện nay, trên Cổng dịch vụ công thành phố cung cấp 136 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, 29 dịch vụ công trực tuyến cấp. Công dân, tổ chức có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể đăng nhập trực tiếp vào Cổng dịch vụ công thành phố tại địa chỉ dichvucong.haiphong.gov.vn mà không cần trực tiếp đến các cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, công dân, tổ chức cũng có thể sử dụng dịch vụ gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích để giảm thiểu thời gian đi lại.

Tài liệu đính kèm:

. Danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến

. Danh mục các Dịch vụ công trựctuyến mức độ 3, 4

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủy Nguyên: Thí điểm ngày Thứ 3 hàng tuần chỉ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác