Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:14

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-CT ngày 13/8/2018 về việc phòng, chống bão số 4 của UBND thành phốTheo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và Thủ trưởng các sở, ngành thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão. Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi các Sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện; Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN TP; văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; các cơ quan báo chí thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố; phòng văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc phòng chống bão số 4.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau: Các Sở, ban, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình công tác phòng, chống bão số 4 của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo tại Công điện số 07/CĐ-CT ngày 13/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng Thường xuyên cập nhật tình hình và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí của thành phố, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh các quận, huyện và Phòng Văn hóa – Thông tin tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến của cơn bão số 4 để các cơ quan, đơn vị và người dân biết, chủ động ứng phó với bão.

Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời những thông tin thiếu kiểm chứng, không đúng sự thật ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.

Phạm Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường xuyên thông tin về hoạt động phòng chống cơn bão số 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác