Print Thứ Tư, 17/07/2019 15:11

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, ngăn chặn, giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác PCCC; quản lý nhà nước đối với quản lý vận hành và sử dụng nhà chung cư; kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở trong khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao. Công an các địa phương tham mưu với chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác PCCC…

Lực lượng PCCC triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy tại Công ty Aroma năm 2016

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP, Công an các địa phương thường xuyên thực hiện công tác điều tra cơ bản, kịp thời đưa vào quản lý đối với cơ sở mới hoạt động, không để sót địa bàn, cơ sở; hoàn thành việc phân cấp quản lý của Công an cấp huyện cho Công an cấp xã theo quy định để thống nhất trong tổ chức thực hiện công tác PCCC. Theo đó mỗi địa bàn cơ sở phải được giao cho một cá nhân CBCS chịu trách nhiệm về quản lý PCCC tại địa bàn cơ sở đó… Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP tiếp tục phối hợp với Công an địa phương, phòng chức năng, lực lượng Kiểm lâm, Quân đội và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng, huy động phương tiện để xử lý những tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, tránh cháy lan, cháy rộng; bố trí lực lượng thường trực 24/24, đảm bảo điều kiện hậu cần và phương tiện phục vụ chữa cháy, đặc biệt là phương tiện chữa cháy cơ động…

Nguồn: CATP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn PCCC, bố trí lực lượng thường trực 24/24
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác