Print Thứ Năm, 28/09/2023 22:05 Gốc

Chiều 28/9, Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng bộ Cục Thuế thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ I, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Đảng bộ Cục Thuế thành phố là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (từ tháng 9/2019). Tính đến thời điểm hiện tại toàn Đảng bộ có 712 đảng viên thuộc 17 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc (07 đảng bộ và 10 chi bộ cơ sở), 34 chi bộ trực thuộc 07 đảng bộ cơ sở.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế thành phố lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Thuế kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, trong đó xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng năm; chủ động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Hà Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế thành phố báo cáo tại cuộc làm việc.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục, sự chủ động, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức toàn ngành, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 kết quả thu ngân sách nội địa đều đạt và vượt kế hoạch Trung ương giao, cơ bản bám sát Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Thuế lần thứ I đề ra, toàn ngành đã thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 95.796 tỷ đồng. Cụ thể: Năm 2021, thực hiện 36.289 tỷ đồng, đạt 139,2% dự toán Trung ương giao, 104,6% dự toán HĐND thành phố, tăng 12% so cùng kỳ; không tính tiền sử dụng đất: 31.948 tỷ đồng, đạt 137,1% dự toán Trung ương giao, 110,1% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 25,2% so thực hiện 2020.

Năm 2022 thực hiện 38.235 tỷ đồng, đạt 120,5% dự toán Trung ương giao, 93,6% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 4,7% so với thực hiện năm 2021; không tính tiền sử dụng đất đạt 104,1% dự toán HĐND thành phố; không tính tiền sử dụng đất và thuê đất tăng 67,6% so cùng kỳ (vượt thu 773 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao). Đến hết ngày 25/9/2023 thực hiện 21.272 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán Trung ương, 50,1% dự toán HĐND thành phố giao nếu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền bán nhà, toàn ngành thu đạt 68,8% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 79,6% so cùng kỳ.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc làm việc.

Để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND thành phố giao, lãnh đạo UBND thành phố, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố thường xuyên chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các quận, huyện trong công tác thu ngân sách; trong đó yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung cao trong công tác chống thất thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất với các giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy Cục Thuế đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn đến với Hải Phòng qua đó tạo nguồn thu lớn, mang tính bền vững cho ngân sách thành phố; xem xét giao dự toán HĐND thành phố hàng năm sát thực tế nguồn thu để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đề nghị các Ban của Thành ủy tiếp tục quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, qua đó kịp thời cung cấp, trang bị kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới…

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Cục Thuế, ngành Thuế đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù là một Đảng bộ mới được nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy từ năm 2019. Song, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đạt được nhiều kết quả trong công tác cán bộ, công tác sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy, trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích và đóng góp của Đảng bộ Cục Thuế, ngành Thuế, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước thành phố vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh kết quả, những thành tích đạt được, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chưa thật bền vững, thu từ xuất nhập khẩu, thu từ tiền sử dụng đất, thuê đất, nhà đất còn chiếm tỷ trọng lớn trong thu ngân sách; kết quả thu ngân sách nhà nước trong 09 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố chưa bảo đảm tốc độ thu bình quân, số thu đạt thấp hơn so với dự toán HĐND thành phố giao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ đang đối mặt với những nguy cơ, thách thức rất lớn, do đó, về mục tiêu từ nay đến cuối năm 2023, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố và Cục Thuế phải tập trung cao độ, các khoản thu ngoài tiền sử dụng đất phải vượt kế hoạch để bù đắp cho khoản hụt thu do từ tiền sử dụng đất.

Thường trực Thành ủy tặng hoa, quà chúc mừng Cục Thuế thành phố nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Cục Thuế thành phố Hải Phòng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp do Đảng ủy Cục Thuế đề ra và đề nghị Đảng bộ Cục Thuế thành phố cần tiếp tục chú trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng; giữ gìn và phát huy sức mạnh đoàn kết trong nội bộ; chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Thuế có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo ngày càng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế thông qua việc tăng cường triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đến toàn bộ các doanh nghiệp, hiện đại hóa các khâu trong công tác quản lý thuế. Chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế; duy trì tổ chức đối thoại với người nộp thuế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả đối với công tác thu ngân sách nhà nước tại Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Tổ công tác chống thất thu ngân sách, có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên; thường xuyên đánh giá tình hình thu, xử lý kịp thời những vướng mắc và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện. Tăng cường khai thác các nguồn thu, tạo lập nguồn thu mới, nhất là nguồn thu lớn có tính chất bền vững. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững. Thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa và đóng góp lớn cho ngân sách về đầu tư sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố…

Nhân dịp này, Thường trực Thành ủy đã tặng hoa, quà chúc mừng Cục Thuế thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Cục Thuế thành phố Hải Phòng (01/10/1990-01/10/2023).

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng bộ Cục Thuế thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác