Print Thứ Tư, 03/07/2024 16:55 Gốc

Chiều 03/7, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị đề ra; chủ động phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và chủ đề năm 2024 của thành phố. Chủ động phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động “tương thân tương ái”, thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo đa chiều, bền vững. Tập trung lãnh đạo công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng: chủ động từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát người đứng đầu, những vấn đề Nhân dân quan tâm. Chỉ đạo 217/217 xã, phường, thị trấn; 14/15 quận, huyện tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam. Hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức thành viên được tăng cường, dân chủ cơ sở được thực hiện hiệu quả. Nhân dân tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đề nghị cần tập trung tổ chức tốt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, ứng dụng công nghệ thông tin, huy động sự vào cuộc sâu rộng của toàn dân, nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng đồng lòng, chung sức tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – chính trị của thành phố. Tổ chức thực hiện hiệu quả các các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và các chương trình, kế hoạch phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động; tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Hoàng Tùng

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực Thành ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác