Print Thứ Ba, 24/08/2021 21:30 Gốc

Chiều 24/8, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị giao ban với các ban của Thành ủy và Thường trực các cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí trưởng các ban của Thành ủy; bí thư, phó bí thư quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá: Thời gian qua, Thường trực Thành ủy, các ban của Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy luôn chủ động trong việc nhận diện và xác định các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, địa bàn trọng điểm để tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với yêu cầu; kịp thời bổ sung các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và phát sinh từ thực tiễn của Đảng bộ thành phố. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiêm túc, hiệu quả. Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” gắn với thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị-Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu“; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định, tiến độ thời gian. Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng, thực hiện tiêm vắc xin cho Nhân dân; 7 tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục có sự tăng trưởng, cao hơn mức bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác. Tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy từ thành phố đến địa phương.

Bên cạnh những mặt đạt được, còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân ở một số cấp ủy địa phương còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt. Việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao còn chậm, nhất là công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Một số nội dung nằm trong Chương trình công tác năm 2021 chưa được triển khai đúng tiến độ. Công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến hết năm 2021, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thống nhất với các nhóm nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo. Đồng chí đề nghị cần tập trung thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, trong đó quan tâm phát triển đảng viên từ nguồn kết nạp là công nhân, tổ chức tôn giáo, học sinh, sinh viên; quan tâm đến công tác cán bộ từ quản lý, đào tạo, điều động, luân chuyển cán bộ theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình hình và nhiệm vụ của đất nước, địa phương; chú trọng đến đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội….

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để nghị các cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch. Trong phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục quan tâm đến một số công việc như: công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách; bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực Thành ủy giao ban với các ban của Thành ủy và Thường trực các cấp ủy trực thuộc Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác