Print Thứ Tư, 31/08/2022 13:05 Gốc

Sáng 31/8, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp giải trình về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên họp.

Trên cơ sở kết quả xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2020, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã phân bổ vốn cho các địa phương, rà soát, thống nhất danh mục công trình nông thôn mới kiểu mẫu, ban hành Bộ tiêu chí, ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện năm 2022; giao cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Các sở, ngành thành phố đã ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu do ngành phụ trách, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các địa phương. UBND các huyện đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các tiêu chí, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Trần Việt Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Hiện nay, đối với 8 xã thí điểm từ năm 2020: Đạt bình quân 17,1/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 14,3/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 14 xã từ năm 2021: Đạt bình quân 17,6/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 14,6/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã từ năm 2022, UBND các huyện đã triển khai lập 35 dự án đầu tư các công trình chung theo từng xã (mỗi xã lập 1 dự án), với tổng số 799 công trình, thực hiện trong 2 năm 2022-2023.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến giải trình của UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá các ý kiến phát biểu giải trình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, thẳng thắn, đi vào trọng tâm vấn đề là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang được cử tri và Nhân dân quan tâm. Các ý kiến đã làm rõ những kết quả đạt được, nêu những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục và có cam kết thực hiện trong năm 2022 với quyết tâm cao nhất để phấn đấu hoàn thành.

Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và nêu rõ, đây là nhiệm vụ nặng nề, có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các sở, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai đúng theo nội dung Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng tình ủng hộ hiến đất xây dựng công trình.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai như: Thủ tục hành chính còn chậm, kéo dài, chất lượng hồ sơ chưa cao dẫn đến việc điều chỉnh, sửa đổi nhiều; tiến độ giải ngân còn chậm. Vì vậy, đồng chí đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của Thường trực, các Ban HĐND thành phố tại cuộc làm việc để từ đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết 14 của HĐND thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, sớm đưa ra danh mục các xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện; tiếp tục phát động phong trào vận động Nhân dân đồng tình ủng hộ hiến đất; đảm bảo tiến độ giải ngân, chú ý đến khối lượng, chất lượng công trình phù hợp với quy hoạch đảm bảo thuận lợi cho người dân khi đưa vào sử dụng. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các Ban HĐND thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ để giám sát tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực HĐND thành phố họp giải trình về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác