Print Thứ Sáu, 23/04/2021 16:28 Gốc

Sáng 23/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại huyện Vĩnh Bảo. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo báo cáo tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo: Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện triển khai tại xã Tân Liên. Trong năm 2020, huyện thực hiện 5 công trình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Liên với tổng kinh phí thực hiện là 56.640,39 triệu đồng. Huyện đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất hiến với tổng số hộ GPMB là 191 hộ, tổng diện tích GPMB là 6.502,5m²; ước tổng tiền đất nhân dân hiến là 70.374,6 triệu đồng. Năm 2021, huyện thực hiện 21 công trình xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Tân Liên với tổng kinh phí thực hiện là hơn 135 tỷ đồng. Hiện có 2 công trình đã khởi công, thi công; 19 công trình còn lại phấn đấu khởi công vào cuối tháng 4/2021.

Đoàn giám sát xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Tân Liên.

Tại cuộc giám sát, UBND huyện Vĩnh Bảo đề nghị thành phố điều chỉnh bộ đơn giá hỗ trợ vật kiến trúc trên đất thu hồi xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu cho phù hợp với thực tế hiện nay; ban hành cơ chế hỗ trợ vật kiến trúc trên đất thu hồi thực hiện các công trình NTM kiểu mẫu và có chính sách bố trí đất ở mới cho các hộ bị thu hồi đất khi thực hiện xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu; quan tâm, xem xét cấp bổ sung kinh phí để thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Tân Liên; quan tâm, xem xét, phân bổ bổ sung vốn cho 2 xã (Tam Đa, Hòa Bình) xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2021 để huyện sớm triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực địa, nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và giải đáp của UBND huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của huyện Vĩnh Bảo thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Tân Liên được chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc; các công trình thí điểm hoàn thành kịp thời theo chỉ đạo của thành phố; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được tập trung quyết liệt, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và các cơ sở thôn.

Đồng chí đề nghị huyện Vĩnh Bảo tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác GPMB và xây dựng 21 công trình NTM kiểu mẫu xã Tân Liên trong năm 2021; kiểm tra, rà soát các công trình dự án đúng quy định, tiến độ; tăng cường giám sát thi công các công trình xây dựng NTM kiểu mẫu bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tổng hợp ban hành các nghị quyết phù hợp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống.

Tuyến đường NTM kiểu mẫu tại xã Tân Liên.

Trước đó, Đoàn giám sát kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã NTM tại xã Tân Liên.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Vĩnh Bảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác