Print Thứ Năm, 22/04/2021 18:00 Gốc

Sáng 22/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Lãng: thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng xã NTM kiểu mẫu, huyện triển khai tại xã Kiến Thiết, qua rà soát đã lựa chọn 4 tuyến đường và 1 công trình môi trường với tổng mức đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Đến nay, 5 công trình triển khai thí điểm hoàn thành đúng tiến độ. Kiến Thiết là địa phương hoàn thành sớm nhất trong 8 xã được chọn xây dựng NTM kiểu mẫu của thành phố. Năm 2021, tại xã Kiến Thiết tiếp tục thực hiện 25 công trình phục vụ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, với tổng kinh phí hơn 134 tỷ đồng. Đến nay, tiến hành khởi công 11 công trình; phấn đấu đến 30/7 cơ bản hoàn thành các công trình tại địa phương.

Chủ trương xây dựng xã NTM kiểu mẫu được nhân dân đồng tình cao, ủng hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Trong năm 2021, huyện Tiên Lãng tiếp tục triển khai xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại xã Cấp Tiến và Tiên Thắng với là 55 công trình đầu tư với tổng kinh phí hơn 370 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng báo cáo tại cuộc làm việc.

Giai đoạn 2021-2025, huyện Tiên Lãng phân kỳ đầu tư năm 2022 và 2023 mỗi năm 3 xã; năm 2024 triển khai tại 5 xã và 6 xã vào năm 2025. Tổng mức đầu tư (17 xã) hơn 2.508 tỷ đồng…

Tại cuộc giám sát, UBND huyện Tiên Lãng đề nghị HĐND thành phố sớm phê duyệt chủ trương, danh sách các xã thực hiện xã NTM kiểu mẫu và phân bổ kinh phí để triển khai đầu tư xây dựng các công trình giao thông năm 2021 và những năm tiếp theo; hướng dẫn việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện tại các xã NTM kiểu mẫu; điều chỉnh hệ số bảng giá hỗ trợ vật kiến trúc bảo đảm lợi ích các hộ hiến đất có vật kiến trúc trên đất; xem xét hỗ trợ kinh phí cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ hiến đất phục vụ các công trình…

Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua đi kiểm tra thực địa, nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành và giải đáp của UBND huyện Tiên Lãng, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của huyện Tiên Lãng thực hiện chương trình xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện Tiên Lãng tiếp tục triển khai các công trình dự án đúng quy định, tiến độ, đẩy mạnh giám sát thi công các công trình xây dựng NTM kiểu mẫu bảo đảm chất lượng, hiệu quả khai thác, hiệu quả đầu tư. Trong xây dựng NTM kiểu mẫu phải gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng sống của nhân dân… Đối với ý kiến, kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tổng hợp ban hành các nghị quyết phù hợp, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế cuộc sống.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại xã Kiến Thiết.

Trước đó, Đoàn giám sát kiểm tra thực tế kết quả triển khai thực hiện thí điểm xây dựng xã NTM tại xã Kiến Thiết.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác