Print Thứ Ba, 26/12/2023 13:05 Gốc

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có báo cáo tình hình tiền lương 2023, tiền thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024 và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.

Thưởng Tết Dương lịch tăng so với năm trước

Qua tổng hợp báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch của 551 doanh nghiệp và báo cáo dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 của 855 doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp đều chi mức thưởng cho người lao động với tỉ lệ bằng 100-110% so với năm trước.

Mức thưởng bình quân đối với nguời lao động trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch là 700.000 đồng, tăng 130.000 đồng so với mức thưởng Tết Dương lịch bình quân năm trước. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thưởng Tết Dương lịch cho người lao động để tập trung vào thuởng Tết Nguyên đán.

Cụ thể, ở loại hình công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước, mức thưởng bình quân chung của người lao động tại các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 770.000 đồng (tăng khoảng 100.000 đồng so với năm trước). Mức thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp: 25.500.000 đồng (Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH MTV), thấp nhất 300.000 đồng (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu).

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, mức thưởng bình quân chung của người lao động tại các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 990.000 đồng (tăng khoảng 200.000 đồng so với năm trước). Trong đó, mức thưởng cá nhân cao nhất là 18.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong), thấp nhất 300.000 đồng (Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải).

Ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân chung của người lao động tại các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 680.000 đồng (tăng khoảng 150.000 đồng so với năm trước). Mức thưởng cá nhân cao nhất 68.247.000 đồng (Công ty Cổ phần Vilaco), thấp nhất 50.000 đồng (Công ty TNHH Sao Vàng).

Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng bình quân chung của người lao động 590.000 đồng (tăng khoảng 70.000 đồng so với năm trước), thấp nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Trong đó, mức thưởng cá nhân cao nhất 68.837.000 đồng (Công ty TNHH Thủy tinh San Miguel Yahamura HP), thấp nhất là 50.000 đồng (Công ty TNHH Mapple, Công ty TNHH Daiso (Việt Nam), Công ty TNHH Easily).

Thưởng Tết năm 2024 ở Hải Phòng cao hơn so với năm 2023. Ảnh minh hoạ: Mai Dung.

Thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất 200.000 đồng/người

Mức thưởng bình quân đối với người lao động trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 là 8.500.000 đồng, tăng 200.000 đồng so với Tết Nguyên đán năm 2023, mức thưởng tương đương 1 tháng tiền lương.

Trong đó, loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, mức thưởng bình quân chung là 7.950.000 đồng (tăng khoảng 750.000 đồng so năm trước). Mức thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động là 98.500.000 đồng (Công ty Xăng dầu Khu vực III-TNHH MTV), thấp nhất 300.000 đồng (Công TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng).

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, mức thưởng bình quân chung 9.200.000 đồng (tăng khoảng 550.000 đồng so với năm trước). Mức thưởng cá nhân cao nhất là 239.400.000 đồng (Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong), thấp nhất 500.000 đồng (Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng).

Loại hình doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân chung 6.850.000 đồng (tăng khoảng 450.000 đồng so với mức năm trước), thấp nhất trong các loại hình doanh nghiệp. Trong đó, mức thưởng cá nhân cao nhất 360.000.000 đồng (Công ty Phát triển khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng), thấp nhất 200.000 đồng (Công ty TNHH Nam Hoa, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Hòa Phong, Công ty TNHH Nam Thuận).

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân chung 9.460.000 đồng (tăng khoảng 150.000 đồng so với năm trước). Trong đó, thưởng cá nhân cao nhất là 178.500.000 đồng (Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam), thấp nhất 300.000 đồng (Công ty TNHH Bao bì Hạo Hãn).

Mai Dung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thưởng Tết ở Hải Phòng cao nhất 360 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác