Print Thứ Hai, 31/08/2020 21:45 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa có văn bản số 5240/UBND-GT2 về việc thực hiện xoá bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên.

Theo đó, giao Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên thực hiện:

– Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất vôi thủ công để duy trì việc dừng sản xuất. Tuyên truyền vận động, khuyến khích các chủ cơ sở sản xuất tự tháo dỡ máy móc, di dời thiết bị sản xuất, nhà xưởng, vỏ lò trên mặt bằng sản xuất nhằm bảo quản tài sản và đảm bảo việc dừng sản xuất có hiệu quả. Kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn khi phát hiện dấu hiệu tập kết nguyên vật liệu (than, đá vôi), lắp đặt máy móc tại chân lò, dựng lại nhà xưởng để tái sản xuất trở lại.

– Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố cơ chế hỗ trợ cho cơ sở sản xuất vôi thủ công, người lao động theo quy định của pháp luật. Chủ động tổ chức thực hiện công tác dỡ bỏ vỏ lò, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết các chính sách có liên quan cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo cơ chế chính sách hỗ trợ được duyệt và phù hợp với quy định pháp luật.

– Khuyến khích các cơ sở sản xuất vôi thủ công chuyển đổi sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khác phù hợp với quy định pháp luật (sản xuất vôi công nghiệp, sản xuất vật liệu xây không nung…).

Đồng thời, giao các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về việc xoá bỏ lò vôi thủ công gây ô nhiễm môi trường và định hướng phát triển sản xuất vôi công nghiệp của Chính phủ đem lại hiểu quả kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và thành phố; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các cơ sở sản xuất vôi thủ công khi có dấu hiệu hoạt động trở lại và các tổ chức, cá nhân cung cấp nguyên liệu (đá vôi, than) không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp cho các cơ sở sản xuất vôi thủ công tái hoạt động trở lại.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 5240-UBND-GT2

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện xoá bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác