Print Thứ Năm, 07/05/2020 17:03 Gốc

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP tại Báo cáo số 287/BC-BCDD138/CP ngày 03/4/2020 về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm quý I/2020; Ban Chỉ đạo 799 thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo 799 các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 39/KH-BCĐ799TP ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 theo tiến độ đề ra; lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ của các cấp, các ngành, đặc biệt là triển khai các giải pháp liên quan đến phòng, chống Covid-19 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện triển khai công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ của các cấp, các ngành
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác