Print Thứ Ba, 21/01/2020 17:13 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 09/12/2019 về công tác quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro an ninh, an toàn hàng không dân dụng; Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố ban hành Công văn số 324/BCĐPCKB yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục triển khai, thi hành Luật phòng, chống khủng bố; chỉ đạo lược lượng chức năng đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống khủng bố tại các mục tiêu trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao sự hiểu biết của cán bộ và nhân dân về nguy cơ rủi ro đối với an ninh, an toàn hàng không dân dụng từ tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; nội dung các Nghị định: số 36/2008/NĐ-CP, số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 35/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 25/4/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Đồng thời thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tại địa phương.

Các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ chấp hành nghiêm theo quy định; phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các hoạt động kinh doanh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn việc các thiết bị này gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 324-BCDCKB.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siểu nhẹ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác