Print Thứ Sáu, 17/05/2019 08:58

Cách đây hơn ba năm kể từ tháng 10-2015, Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã mở ra hướng đi cho một giai đoạn mới, với những cơ hội mới, đối với phát triển kinh tế – xã hội. Trên nền tảng ấy, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Hải Phòng đã hiện thực hóa bằng các hành động cụ thể, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, mang tính đột phá, mở rộng cánh cửa bước vào tương lai.

Trung tâm du lịch Cát Bà (Hải Phòng)

Trước khi tiến hành Đại hội 15 Đảng bộ thành phố (Đại hội 15), việc tổ chức tổng kết thực tiễn qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, đã đem lại cho thành phố nhiều quyết định chiến lược. Từ việc rà soát, đánh giá, rút ra những bài học thành công và cả chưa thành công, đã hình thành một hệ thống lý luận cơ bản, là cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Kết luận 72-KL/TW, về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW.

Còn nhớ, trong một số buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố và các cơ quan trung ương trước Đại hội 15, có không ít quan điểm cho rằng Hải Phòng vẫn đang trong thời kỳ quá độ, chưa đủ điều kiện bứt phá? Tuy nhiên, nhìn lại thực tiễn phát triển, Hải Phòng đã đủ cơ sở để tạo ra bước ngoặt mới “Phát triển theo hướng phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế… đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững…”, đã được Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố cụ thể hóa, thể hiện quyết tâm của Hải Phòng với mục tiêu đột phá chiến lược. Nghị quyết đại hội 15 đã thổi một luồng sinh khí mới, mở ra không gian thoáng đạt nhưng cũng đầy tự tin với những luận cứ khoa học xác đáng. Đây cũng là những nội dung tinh túy nhất, để Hải Phòng kiên định theo đuổi những mục tiêu dài hạn, với tinh thần quyết tâm cao, lấy tư tưởng đoàn kết, thống nhất làm lập trường hành động.

Hơn 3 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo, nền kinh tế thế giới chậm phục hồi. Nhưng đối với riêng Hải Phòng, những kết quả đạt được có thể coi là ngoạn mục, tạo ra tiếng vang lớn, nhất là việc khẳng định tiềm năng, vị thế, là đầu tàu kinh tế cấp vùng. Đánh giá về điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định: “Hải Phòng đã trở thành điểm sáng về tốc độ phát triển của cả nước”. Còn mới đây, khi lần đầu tiên đến làm việc tại Hải Phòng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng khẳng định: “Tốc độ phát triển của Hải Phòng mấy năm gần đây thực sự là hiện tượng của Việt Nam”.

Nhìn lại giai đoạn 2016-2018, ba năm đầu Hải Phòng thực hiện Nghị quyết đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ thành phố, hầu hết 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp được đề ra đã được triển khai đồng bộ và mang tính toàn diện, trong đó phát triển kinh tế được xác định là đột phá. Đó là việc dựa vào thế mạnh hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Có thể nói, sự chủ động và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng kinh tế và giao thông, là công tác chuẩn bị kỹ để tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố đã hướng tới những mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, tận dụng cơ hội mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững.

Khách sạn 5 sao Vinpearl 45 tầng (cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ)

Trên cơ sở rà soát quy hoạch, Nghị quyết đại hội 15 cũng xác định rõ, các dự án triển khai trong giai đoạn mới phải đáp ứng yêu cầu mang tầm quốc gia và khu vực. Về công nghiệp, ưu tiên những ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, mang lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động, kiên quyết không chấp nhận đầu tư các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Về nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ mới, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao; phát triển đồng bộ các lĩnh vực sản xuất giống, thức ăn, chế biến, xuất khẩu thuỷ sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, phấn đấu Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về biển, giàu từ biển, một trọng điểm thực hiện chiến lược biển Việt Nam.

Các số liệu thống kê đến nay đã cho thấy rõ điều đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng lũy kế theo từng năm, luôn cao hơn rất nhiều mức bình quân cả nước. Cụ thể năm 2016 tăng 13,47%, năm 2017 tăng 14,01%, năm 2018 tăng 16,27% và 3 tháng đầu năm 2019 tăng 15,05%, đều cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 đề ra (10,05%/năm). Riêng lĩnh vực hội nhập, thành phố đã tạo ra sức cạnh tranh đáng nể, với việc mở rộng thị trường xuất khẩu tới 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng liên tục 2 con số qua các năm; thu hút FDI tăng trưởng vượt bậc, đứng trong tốp đầu cả nước, với những dự án lớn theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng.

Có thể khẳng định, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12 và Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ Thành phố hơn ba năm qua đã đạt được những thành tựu mang tính đột phá, tạo ra sự thay đội rõ nét từng ngày trong cả hình thức và nội dung thể hiện. Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, 9 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 15 đề ra tới năm 2020 đều hoàn thành trước thời gian. Trong đó thu ngân sách hoàn thành trước 3 năm; 3 chỉ tiêu là hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch và kim ngạch xuất khẩu hoàn thành trước 2 năm; 3 chỉ tiêu là tổng sản phẩm GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 1 năm…

Trong một buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Hải Phòng đứng trong nhóm những địa phương có độ mở và năng lực hội nhập quốc tế tốt nhất nước”.

 Lê Minh Thắng

      (còn nữa)

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Nghị quyết đại hội 15 Đảng bộ Thành phố Hải Phòng: Đột phá trên mọi lĩnh vực  (Kỳ 1): Từ tổng kết thực tiễn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác