Print Thứ Sáu, 15/02/2019 09:51

Chiều 14-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị giao ban.

Theo kết quả báo cáo, hiện trên địa bàn thành phố có 490 tổ chức Đảng với 7.376 đảng viên; 1.092 tổ chức Công đoàn với 135.202 đoàn viên; 228 tổ chức đoàn và hội thanh niên với 19.218  đoàn viên hội viên hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 28.

Trong đó riêng năm 2018 vừa qua đã thành lập mới 38 tổ chức Đảng vượt 5,5% chỉ tiêu kế hoạch, tăng 7 tổ chức so với năm 2017; 141 tổ chức Công đoàn, vượt 58,6% kế hoạch; 40 tổ chức đoàn, hội thanh niên, vượt 42,8% kế hoạch. Trong đó có 3 Đảng bộ hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về thành lập tổ chức Đảng là quận Hồng Bàng, huyện An Dương và Khu kinh tế.

Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU thời gian qua.

Khẳng định các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể đã bám sát tinh thần Nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phân công cụ thể nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện. Đặc biệt nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể đã hoạt động tích cực, phát huy vai trò trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng dành thời gian phân tích về những hạn chế, lưu ý các cấp ủy, các tổ chức Đảng, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết 28, trong bối cảnh thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Trong đó phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, chức năng của tổ chức Đảng, đoàn thể, trên cơ sở nắm vững tình hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục coi trọng củng cố, kiện toàn, giữ vững, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, với mục tiêu hoạt động phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động.

Để làm tốt điều này, yêu cầu Ban Chỉ đạo từ Thành ủy đến các cấp phải tăng cường hoạt động, phát huy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                      LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban thường vụ Thành ủy: Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác