Print Thứ Ba, 06/08/2019 15:52

Sáng 5-8, Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Thành ủy và các cấp ủy đã tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 28. Các cấp ủy tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, triển khai ngay từ đầu năm. Kết quả, số lượng tổ chức Đảng thành lập mới tăng 5 tổ chức so với 6 tháng đầu năm 2018; thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đạt mức bình quân cao (thành lập tổ chức công đoàn đạt 74,3% kế hoạch năm; thành lập tổ chức đoàn, hội thanh niên đạt 78,5% kế hoạch năm).

Một số đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên được chú trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 28.

Chỉ ra một số nguyên nhân hạn chế: các doanh nghiệp ngoài nhà nước đa số có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng không hoạt động nên ảnh hưởng đến việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể; nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, so với chỉ tiêu yêu cầu đặt ra là tốt, tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, thực hiện toàn diện hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công thành viên về sinh hoạt với doanh nghiệp; thực hiện triệt để các giải pháp để phù hợp với chủ doanh nghiệp, người lao động, cấp ủy, chính quyền cơ sở; rà soát các đơn vị đủ điều kiện để thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, bên cạnh đó cần phải đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, tăng cường sự phối kết hợp giữa các ngành, địa phương. Đồng thời đưa tiêu chí gắn vào nội dung thi đua, đi đôi với tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, có kế hoạch khảo sát tình hình để làm căn cứ, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28.

LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Thành ủy:  Đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, đoàn thể.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác