Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:03

Sáng 3-8, Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU “Về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, chủ trì hội nghị giao ban Ban chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã thành lập mới được 12 tổ chức Đảng, 85 tổ chức Công đoàn, 25 tổ chức đoàn – hội thanh niên; kết nạp mới 117 đảng viên,  phát triển được 16.544 đoàn viên công đoàn và 3.189 đoàn viên thanh niên theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TU.

Như vậy, tính từ khi triển khai Nghị quyết, hiện thành phố có  467 tổ chức đảng với 7.273 đảng viên; 1.105 tổ chức công đoàn với 134.237 đoàn viên; 214 tổ chức đoàn và hội thanh niên với 17.823 đoàn viên, hội viên, hoạt động trong các dạng hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của thành viên Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những kết quả tích cực trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Nghị quyết, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Đồng chí cũng yêu cầu phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho chủ doanh nghiệp, người lao động về vị trí, chức năng của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; rà soát, nắm vững tình hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn, những đơn vị nào có đủ điều kiện thì tuyên truyền, vận động thành lập.

Cùng với đó, phải nắm chắc tình hình đảng viên có liên quan đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục coi trọng củng cố, kiện toàn, giữ vững, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, với mục tiêu hoạt động phù hợp với lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người lao động.

Để làm tốt điều này, yêu cầu Ban Chỉ đạo từ Thành ủy đến các cấp phải tăng cường hoạt động, phát huy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

LMT – An ninh Hải Phòng 05/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Thành ủy: 6 tháng thành lập mới 12 tổ chức Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác