Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:56

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Công văn về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tại Công văn này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện ven biển tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 3418/VP-TL ngày 12/7/2018, Công điện số 14/CĐ-CT ngày 5/10/2018 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thu hồi tất cả thiết bị MOVIMAR và tiến hành lắp đặt cho các tàu cá có chiều dài 24 mét trở lên theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng cấp thiết bị VX-1700 lắp đặt trên tàu và trạm bờ tự động báo vị trì tàu về trạm bờ, xử lý nghiêm tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không mở máy 24/24 giờ khi hoạt động khai thác hải sản trên biển để cơ quan quản lý theo dõi, giám sát. Tham mưu UBND thành phố xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền các cấp, Sở, ngành và lực lượng liên quan để tàu cá tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác IUU; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

haiphong.gov.vn 13/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện một số giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác