Print Thứ Tư, 02/06/2021 13:00 Gốc

Thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, để thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 vừa tổ chức tốt các kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị giáo dục thực hiện một số nội dung.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh khai báo y tế online hàng ngày từ ngày 2/6/2021; cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là đối tượng học sinh lớp 9, lớp 12, cán bộ, giáo viên được điều động làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thời tiết có xu hướng ngày càng bất thường, chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh không tập trung đông người, không đến những nơi có dịch, hạn chế di chuyển ra khỏi phạm vi thành phố.

Phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện tổ chức phun khử khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho các trường đặt điểm thi, hội đồng thi; thực hiện kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện tổ chức 2 kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chú ý đảm bảo các phòng thi đủ ánh sáng, đủ quạt mát đã được bảo dưỡng, có hệ thống cánh cửa tránh mưa hắt khi có mưa to. Đặc biệt rà soát các thiết bị phòng chống cháy nổ, nhất là các khu để đề thi, bài thi.

Đề nghị UBND quận, huyện phối hợp chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, trường THCS trên địa bàn sẵn sàng làm nhiệm vụ đặt làm địa điểm hội đồng thi, điểm thi, kịp thời cử cán bộ, giáo viên của các trường THCS tham gia coi thi, chấm thi khi có yêu cầu của Ban chỉ đạo thi thành phố.

Hiệu trưởng các trường: THCS, THPT, Phổ thông nhiều cấp; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức ôn tập cho các em học sinh theo hình thức trực tuyến trên cơ sở thống nhất, đồng thuận của phụ huynh học sinh và chú ý đảm bảo sức khỏe học sinh. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, quán triệt nội quy quy chế coi thi, chấm thi; trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống đã xảy ra trong các kỳ thi trước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện một số biện pháp tổ chức tốt các kỳ thi trong năm 2021 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác