Print Thứ Ba, 19/05/2020 09:16 Gốc

Thực hiện Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 29/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2020 với các nội dung cụ thể.

Theo đó, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW.

Tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật Phòng, chống ma tuý; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý cho các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý; xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy hiệu quả của các cấp cơ sở trong phòng, chống ma tuý.

Thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, thuốc thú y chứa chất ma tuý; tăng cường thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, các đối tượng lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý để phạm tội.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên và tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 29/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp; các tổ chức, cá nhân với Công an thành phố, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tuyên truyền, cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, thuốc thú y chứa chất ma tuý và phòng ngừa, phát hiện tội phạm trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 128-KH-UBND.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác