Print Thứ Hai, 30/03/2020 16:06 Gốc

Ngày 26/3/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố ra thông báo kết luận số 157/TB-UBND của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 157-TB-UBND

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố đúng tiến độ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác