Print Thứ Tư, 02/03/2022 14:09 Gốc

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tại các địa phương trên địa bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Kế hoạch số 28/KH-STTTT, ngày 02/3/2022 về Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022.

Theo đó, Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo chỉ đạo tại Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và Quyết định số 350/QĐ-BTTTT ngày 24/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022.

Nội dung triển khai tập trung vào triển khai số hóa dữ liệu thông tin hộ sản xuất nông nghiệp trên nền tảng sàn thương mại điện tử; hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử; xây dựng thói quen cho hộ sản xuất nông nghiệp hoạt động trên sàn thương mại điện tử; đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp; tổ chức truyền thông thực hiện Chương trình 1034 của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Việc thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố phấn đấu 100% hộ sản xuất nông nghiệp đáp ứng tiêu chí được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn; 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao của thành phố được đưa lên sản thương mại điện tử; 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử; quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp thông quan các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 28/KH-STTTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác