Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:03

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp thành phố thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Quyết liệt thực hiện chủ đề năm, Hải Phòng đã thu được những kết quả nổi bật: kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước được tăng cường, thực hiện nhiều biện pháp chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2017 tăng 12 bậc so với năm 2016, xếp thứ 9/63 tỉnh thành phố. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được đẩy manh. Nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn.


Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Hải Phòng đạt 16,25%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước. (Ảnh: Hồng Phong)

Thu ngân sách vượt dự toán HĐND giao

Năm 2018, Hải Phòng được Trung ương giao dự toán 22.772 tỷ đồng, HĐND thành phố giao dự toán thu ngân sách nội địa 24.725 tỷ đồng. Theo số liệu vừa công bố ngày 31/12/2018, tổng thu ngân sách nội địa toàn thành phố năm 2018 đạt 24.768 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán pháp lệnh, 100,2% dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và tăng 13,8% so với cùng kỳ. Số thu 24.768 tỷ đồng này đã vượt 43 tỷ đồng so với 24.725 tỷ đồng chỉ tiêu HĐND thành phố giao đầu năm; vượt 403 tỷ đồng so với mức 24.365 tỷ đồng dự toán HĐND thành phố điều chỉnh và vượt 1.996 tỷ đồng so với dự toán pháp lệnh trung ương giao.

Có được kết quả trên là sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong công tác thu ngân sách cùng sự nỗ lực của cán bộ công chức ngành thuế; sự hợp tác trách nhiệm của các cấp, ngành; sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn thành phố. Thành phố đã rà soát lại tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn để quản lý chặt chẽ các khoản thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu. Kiểm tra các doanh nghiệp ngoại tỉnh có kho hàng tại Hải Phòng nhưng không kê khai nộp thuế tại Hải Phòng, yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty hoặc chi nhánh tại Hải Phòng để kê khai nộp thuế. Tăng cường quản lý thuế nhà thầu nước ngoài, nhà thầu xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng cơ bản tư nhân.

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND quy định một số loại phí, loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, trong đó có quy định về mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Thành phố đã xây dựng Đề án chống thất thu thuế đối với 2 lĩnh vực: kinh doanh vận tải, trước hết là vận tải taxi; đổi mới công tác quản lý thuế đối với dịch vụ lưu trú du lịch; từng bước rà soát và triển khai các công việc nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trong năm, Cục Thuế thành phố đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thống nhất số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn để quản lý 100% số doanh nghiệp, chống thất thu ngân sách; điều tra, rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn, phấn đấu đưa số hộ thuộc diện nộp thuế lên 23.000 hộ, số tăng thu ngân sách tối thiểu 450 tỷ đồng.

Chi ngân sách được cơ cấu lại hợp lý, triệt để tiết kiệm chi sự nghiệp, ưu tiên tập trung nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng dự toán được duyệt. Tăng cường kiểm soát chi các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, không có trong dự toán.

Ngân sách thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt; ưu tiên kinh phí để giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…

Tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong năm qua, thành phố đã rút ngắn thời gian trung bình thực hiện thủ tục hành chính như đăng ký doanh nghiệp giảm 23%, thủ tục đầu tư giảm 45%, thời gian đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thời gian cấp giấy phép xây dựng giảm 33-50%, thời gian thực hiện thủ tục tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp không quá 34 ngày, đăng ký đấu nối trực tuyến đối với 7 dịch vụ cấp nước, đăng ký đấu nối trực tuyến thoát nước đang triển khai tìm nhà thầu tư vấn và xây dựng phần mềm trên website. Tại các quận, huyện: Lê Chân, Đồ Sơn, An Lão, Hải An, Kiến An, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương, Cát Hải đã thực hiện rút ngắn thời gian các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doan hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với quy định.

Số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cấp thành lập mới và thay đổi qua mạng chiếm tỷ lệ 71,17%; 100% doanh nghiệp đăng ký khai thuế điện tử, 98,4% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử, 100% đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp xuất khẩu, dự án đầu tư bằng điện tử; doanh nghiệp kê khai thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua giao dịch điện tử đạt 97,15%; các giao dịch điện tử như nộp tiền điện, tiền nước qua mạng được các doanh nghiệp triển khai mạnh. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 là 533 thủ tục, mức độ 4 là 374 thủ tục.


Cảng quốc tế Lạch Huyện – Ảnh: Đức Nghĩa

Từ tháng 9/2016 đến nay, UBND thành phố đã thường xuyên tổ chức định kỳ hàng tháng Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, đã tổ chức 25 hội nghị đối thoại, giải quyết triệt để 176/262 kiến nghị (chiếm 67,2%), 86 kiến nghị (chiếm 32,8%) đang được UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương giải quyết. Riêng trong năm 2018, thành phố tổ chức 11 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế định kỳ để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư. Cục Hải quan Hải Phòng tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường mối quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp năm 2018. Các chi nhánh tổ chức tín dụng đã tổ chức 15 hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp. Văn phòng UBND thành phố tổ chức 6 cuộc đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố giải đáp các kiến nghị, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động.

Thành phố đã thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo; 30 cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 4.505 lượt doanh nghiệp, số doanh nghiệp không bị trùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra là 3.725. Số doanh nghiệp có nhiều đơn vị vào thanh tra, kiểm tra là 780 cuộc được sắp xếp giảm còn 359 cuộc.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố đã tổ chức triển khai thủ tục đầu tư cho 38 dự án với tổng vốn đầu tư  đăng ký là 8.923 tỷ đồng, trong đó bao gồm 18 dự án của nhà đầu tư trong nước (3.195 tỷ đồng) và 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (5.728 tỷ đồng). Tích cực tháo gỡ khó khăn, giải quyết các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, nhà ở, đất đai, môi trường cho các dự án của các nhà đầu tư như: Tập đoàn Vingroup, Sun Group, Him Lam, BRG…, các công ty như Việt Phát, Flamingo… Tập trung hướng dẫn, triển khai các thủ tục liên quan đến xúc tiến đầu tư các dự án mới có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn như Trung tâm thương mại AeonMall, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Khu đô thị Cầu Rào 2… Tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính, hỗ trợ các dự án được triển khai trong khuôn khổ các Biên bản ghi nhớ do Trung tâm được giao làm đầu mối thực hiện như các dự án của Tập đoàn Vingroup; các dự án trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Tập đoàn Sun Group tại Cát Hải; dự án của Công ty Cổ phần Him Lam tại Đồ Sơn; dự án sân golf Sakura của Công ty Tokyo LLC Nhật Bản; rà soát các địa điểm, phối hợp với các địa phương để xây dựng Ngân hàng dữ liệu về danh mục các địa điểm cần đầu tư trên địa bàn thành phố phục vụ nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư.

Hiện đang có 15 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thủy sản đang khảo sát, hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng diện tích 1.834,2 ha, dự kiến vốn đầu tư 8.412,8 tỷ đồng.

Thành phố đã triển khai thủ tục đầu tư đối với 15 dự án theo hình thức PPP, trong đó có 5 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, 4 dự án đã được phê duyệt đề xuất và 6 dự án đang trong quá trình xem xét, quyết định đề xuất dự án. Trong các dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đã có 2 dự án cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng là Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn, quận Lê Chân và Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền. Các dự án PPP sau khi được phê duyệt đề xuất dự án được công bố trên mạng đấu thầu quốc gia; các bước trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đã được đăng tải công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tiếp tục “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” trong năm 2019

Năm 2019, thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, với các chỉ tiêu kế hoạch: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 15,5% trở lên so với năm 2018; GRDP bình quân đầu người đạt 4.882 USD; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 22%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 108.250 tỷ đồng; thu nội địa 26.365 tỷ đồng; sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 129,2 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 23%; thu hút khách du lịch đạt trên 9 triệu lượt khách. Thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…

Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và chủ đề năm của thành phố, UBND thành chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tăng cường kỷ cương thu – chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tiếp tục hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp. Thực hiện tốt phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Minh Hằng – haiphong.gov.vn 01/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện hiệu quả chủ đề năm, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác