Print Thứ Tư, 19/10/2022 15:10 Gốc

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. UBND thành phố vừa có chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Theo đó, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động (nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, tổ chức cán bộ, tài chính ngân sách, đấu thầu…). Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cộng tác giám sát nhằm phát hiện các hành vi, vụ việc tham nhũng. Xử lý nghiêm theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tích cực thu hồi, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiền, tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/7/2020 của Chính phủ.

Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc thành phố, UBND các quận, huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Sở Tư pháp với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng năm 2022 tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có nội dung phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tài chính thanh tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật nhất là các quy định mới về hành vi tham nhũng; giao Đài Phát thanh và Truyền hình tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các chương trình, tin, bài, chuyên mục, chuyên trang, phóng sự tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về PCTN. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, ý kiến của bạn nghe đài và xem truyền hình về quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, về sai phạm trong các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm hiện nay như: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; đấu thầu; vấn đề lạm thu tại các trường học… Kịp thời chuyển các phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật thuộc nhiều loại hình có chủ đề về: Phòng, chống tham nhũng; xây dựng đạo đức liêm chính; Đại hội Đảng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về mảnh đất và con người Hải Phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo giảng dạy lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân tại cấp Trung học phổ thông, các chương trình ngoại khóa nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh Trung học phổ thông về mục đích, yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác