Print Thứ Hai, 10/02/2020 11:59 Gốc

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Đề án.

Cụ thể, giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án; đề xuất việc tổ chức tập huấn, xây dựng mô hình điểm và hội thi pháp luật về dân quân tự vệ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố; báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 20/02/2020.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 569-UBND-VXNC.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác