Print Thứ Năm, 26/03/2020 20:16 Gốc

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, nội dung bao gồm triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (sau khi Luật được Quốc hội thông qua) cùng các văn bản liên quan; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Bố trí công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên ổn định ở các Sở, ban, ngành, quận, huyện và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên thành phố. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 88-KH-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác