Print Thứ Sáu, 31/01/2020 16:02 Gốc

Trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân thành phố và các sở, ban, ngành đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm tới người dân; các quy định của pháp luật tới người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người quản lý. Các hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm được triển khai đều khắp trên toàn thành phố với nhiều loại hình truyền thông, đặc biệt trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm… Toàn thành phố đã tổ chức 1057 đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý 293 cơ sở vi phạm với tổng số tiền là 1,082 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có hiệu quả trong năm 2020, các đơn vị, tổ chức liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong công tác tham mưu giải quyết các vấn đề về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch, hoàn thiện báo cáo, triển khai các đề án, dự án, Nghị quyết về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố cần triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; đồng thời xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn trên địa bàn theo nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 13-BC BCD.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác