Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố đảm bảo hoạt động khai thác thủy sản tuân thủ đúng theo pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) năm 2019  trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố giao các Sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND các quận, huyện ven biển triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và ngư dân, chủ tàu theo đúng quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, tàu cá cập bến, xuất bến theo đúng quy định; tăng cường năng lực kiểm soát, thanh tra tàu cá, xác nhận sản lượng lên bến tại các cảng cá, bến cá; hoàn thiện Đề án xây dựng hệ thống thông tin nghề cá nhằm số hóa dữ liệu giúp nâng cao năng lực, giám sát hoạt động tàu cá nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU tại Hải Phòng.

Cùng với đó, các Sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND các quận, huyện ven biển xây dựng, triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đánh bắt gây nguy hại môi trường, nguồn lợi thủy sản sang các nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường; hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Hải Phòng; nâng cấp, cải tạo các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; triển khai phân cấp quản lý tàu cá có công suất dưới 20 CV và các hoạt động khai thác thủy sản thuộc phạm vi vùng biển ven bờ cho các địa phương. Đồng thời, tổ chức bộ máy quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn thành phố, đảm bảo đủ năng lực kiểm soát tàu cá cập cảng, xuất cảng, thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác hải sản và xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản theo quy định.

haiphong.gov.vn 06/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác