Print Thứ Sáu, 17/04/2020 21:53 Gốc

Ngày 15-4, UBND thành phố có Quyết định số 1006 về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết 53 ngày 9-12-2019 của HĐND thành phố về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, UBND thành phố phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 53/2019/NQ-HĐND ngày 9-12-2019 của HĐND thành phố với số tiền hơn 66 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội, mục chi “Nghị quyết về tăng mức trợ cấp xã hội” giao tại quyết định số 3138/QĐUB ngày 16-12-2019 của UBND thành phố. UBND thành phố giao UBND các quận, huyện quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán chi phí theo quy định; giao Sở Tài chính cấp kinh phí và tổng hợp quyết toán; giao Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, người thuộc diện thụ hưởng được nâng mức tiền trợ cấp hằng tháng từ 270 nghìn đồng lên 380 nghìn đồng/tháng/hệ số 1 được lĩnh trợ cấp theo mức mới từ tháng 4-2020, gộp tháng 4 và tháng 5, đồng thời được truy lĩnh 3 tháng trợ cấp xã hội 1, 2, 3-2020 theo mức mới vào kỳ chi trả trợ cấp ngay trong tháng 4-2020.

Tin: Phương Anh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội theo mức mới ngay trong tháng 4
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác