Print Thứ Tư, 01/09/2021 09:50 Gốc

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giao BHXH thành phố chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp, hỗ trợ tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; nghiêm túc thực hiện giãn cách, khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển từ hình thức nhận tiền mặt trực tiếp sang hình thức nhận tiền qua tài khoản ATM.

Chi trả lương hưu tại nhà cho người hưởng lương hưu.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tại địa phương tăng cường tuyên truyền cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi từ hình thức nhận tiền mặt sang nhận tiền qua tài khoản ATM theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 3425/VP-DN ngày 27/9/2019 về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do tiếp xúc đông người.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, đầy đủ; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác