Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:05

Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra việc tổ chức thực
hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng
chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi kiểm
tra.  Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy;
lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.


Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông,
từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Sở tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu sắc Chỉ
thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày
08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong
toàn Sở. Các cấp ủy chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hàng năm, kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ
thành phố, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ và
nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tổ chức học tập,
quán triệt, mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp tuyên truyền
những nội dung của chuyên đề: “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu,
của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”.

Kết quả sau hai năm triển khai, hoạt động của
cơ quan Sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác CCHC được đẩy mạnh, công
tác tham mưu quản lý nhà nước của Sở trên mọi lĩnh vực được giao đã đạt hiệu
quả tốt, các chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về
phát triển viễn thông và CNTT đạt được theo lộ trình đề ra, Đề án chính quyền
điện tử thành phố được đẩy nhanh tiến độ, ứng dụng CNTT  trong các cơ quan
nhà nước được đẩy mạnh.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn
Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận trong hai năm vừa qua,
Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền,
thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW. Đồng chí đề nghị, việc cần cụ thể hóa Chỉ
thị 05 – CT/TW đối với hoạt động của ngành, nêu cao trách nhiệm  trong
việc chỉ đạo đưa thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị; đưa việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành tiêu chí cụ thể trong
bình xét thi đua.

Phạm Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW tại Sở Thông tin và Truyền thông: Nhiều chuyển biến tích cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác