Print Thứ Sáu, 04/06/2021 12:00 Gốc

UBND thành phố vừa có Văn bản số 3602/UBND-CT ngày 3/6/2031 gửi Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện trong các đợt nắng nóng.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và các chỉ đạo của UBND thành phố. Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tổ chức thực hiện phương án cung cấp điện cho các phụ tải theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2000/UBND-CT ngày 31/3/2021 về phê duyệt danh sách ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2021 phòng khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện phối hợp Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đặc biệt là hành vi thả diều gây sự cố cho lưới điện theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2982/UBND-CT ngày 11/5/2021 về việc bảo đảm vận hành an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng bố trí tăng cường trực lãnh đạo, lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng; bố trí phương án sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp, hạn chế tối đa việc cắt điện thi công trong những đợt nắng nóng; đảm bảo khôi phục cấp điện cho khách hàng theo đúng thời gian đã thông báo. Phối hợp với cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương thông tin kịp thời đến khách hàng về dự báo tình hình cung cấp điện để phối hợp trong việc giảm công suất sử dụng điện, ngăn ngừa sự cố lưới điện do bị quá tải; kịp thời thông tin tới khách hàng ngay sau khi ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp và khó khăn về cung cấp điện trong các ngày nắng nóng để khách hàng hiểu, thông cảm và chia sẻ.

UBND thành phố giao các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức và người dân về việc thực hiện tiết kiệm điện, phối hợp giảm công suất sử dụng điện để ngăn ngừa sự cố lưới điện do bị quá tải, chia sẻ với những khó khăn trong cung ứng điện khi xảy ra nắng nóng cực đoan và sự cố hệ thống điện dẫn đến phải ngừng, giảm mức độ cung cấp điện.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cấp điện trong các đợt nắng nóng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác