Print Thứ Hai, 24/02/2020 11:10 Gốc

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung.

Cụ thể, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Giao Công an thành phố Hải Phòng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt có liên quan đến hoạt động hàn, cắt. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng hàn, cắt; kinh doanh dịch vụ hàn, cắt; thợ hàn, cắt kim loại về trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra.

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chỉ thực hiện việc hàn cắt kim loại khi đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy xung quanh, phải chú ý đề phòng cháy lan do các hạt kim loại nóng đỏ bắn xa rơi vào vật liệu dễ cháy hoặc do truyền nhiệt gây cháy.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 1000-UBND-NC1.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thực hiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác