Print Thứ Ba, 02/07/2019 06:08

Vừa qua, tại Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ – một sự kiện nằm trong chuỗi các hội nghị mang tính chất liên vùng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của vùng KTTĐ Bắc Bộ thời gian qua. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch một cách căn bản, trước đây nông nghiệp là chủ yếu nhưng nay đã chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp. Cả 7 tỉnh, thành phố trong vùng đều có điều tiết ngân sách về trung ương. Đời sống nhân dân được cải thiện, trật tự an ninh xã hội cơ bản tốt so với cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu rõ những bất cập, tồn tại của vùng. Cụ thể là ngành dịch vụ tuy là lợi thế phát triển song tốc

– Hiện nay cả nước có 4 vùng KTTĐ là vùng KTTĐ Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, với 24 tỉnh, thành phố, chiếm 27,3% diện tích tự nhiên và 27% dân số cả nước, đóng góp 89% GDP cả nước.

– Vùng KTTĐ Bắc Bộ gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

độ

chưa cao, chưa bền vững, đặc biệt là trong phát triển dịch vụ chất lượng cao. Tuy cơ cấu nông nghiệp giảm, song còn manh mún, nhỏ lẻ, liên kết yếu, trình độ canh tác, chế biến lạc hậu. Tình trạng ô nhiễm làng nghề, khu vực sông, khu công nghiệp còn phức tạp, di dân lớn vào Hà Nội gây quá tải.

Trong khu vực công nghiệp, đã có một số nhà máy chế tạo công nghệ cao song đóng góp của khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Công nghiệp cao, công nghệ hỗ trợ, logistic phát triển chưa tương xứng. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, chưa tạo sự lan tỏa. 65% vốn FDI tập trung những ngành ưu đãi đầu tư nhiều, nhân công rẻ…

Về định hướng phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, phải tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò của vùng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của cả nước; phấn đấu cùng vùng KTTĐ Nam Bộ là một trong hai đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất và phát triển năng động của cả nước.

Về định hướng phát triển và xác định ngành nghề trụ cột ưu tiên, quy hoạch phân bổ không gian phù hợp hơn. Danh mục dự án hạ tầng liên kết vùng, cả nội vùng và kết cấu ngoại vùng cần làm rõ hơn.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế thu hút đầu tư từ Trung ương, địa phương, đầu tư xã hội và đặc biệt là đầu tư tư nhân; cần có thể chế liên kết vùng, cơ chế phối hợp vùng; liên kết trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ rõ nét hơn. Mục tiêu phát triển của vùng phải là đi đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong 3 đột phá chiến lược và đặc biệt là cơ cấu lại nền kinh tế trên tinh thần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường.

Làm rõ hơn mô hình tăng trưởng, đó là kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh. Làm tốt hơn dịch vụ logistics. Chúng ta cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong cuộc cách mạng 4.0, Thủ tướng nói. Là vùng có dân trí cao, nên cần phát huy giá trị văn hóa, con người, coi đây là thế mạnh, tiềm năng cần khơi dậy…

Quan tâm phát triển đô thị là một động lực tăng trưởng, đồng thời tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chống tham nhũng, lãng phí. Không chỉ lo vấn đề kinh tế mà cần quan tâm đến cả vấn đề xã hội, an toàn cho người dân.

Về thể chế điều hành và mô hình vùng, Thủ tướng cho biết, sẽ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan liên quan, đề xuất mô hình cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp các ý kiến phát biểu, các đề xuất tại Hội nghị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ…

Nhật Nam

Nguồn. Báo Du lịch

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủ tướng: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phải đi đầu trong đổi mới, sáng tạo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác