Print Thứ Ba, 15/10/2019 19:53

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện để Hải Phòng phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có việc ban hành cơ chế để Hải Phòng tích tụ ruộng đất phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Sau buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, chiều 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của thành phố Hải Phòng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, số xã đạt tiêu chí về nông thôn mới bình quân chỉ đạt 5,76 tiêu chí/xã, nhiều xã mới đạt 2-3 tiêu chí. Đến nay, toàn thành phố đã có 139/139 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Chất lượng nhiều tiêu chí đạt ở mức cao hơn so với chuẩn nông thôn mới của Trung ương và trung bình cả nước như đường giao thông trục thôn, xóm, nội đồng được bêtông hóa (Trung ương quy định chỉ cần cứng hoá). Toàn thành phố cải tạo 5.711km đường giao thông.

Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp tưới, tiêu chủ động đạt 100% (Trung ương quy định 80%). Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch nông thôn đạt 92,1% (Trung ương quy định 65%). Tỷ lệ hộ nghèo còn 1% (cả nước 4,5%). Thu nhập đầu người khu vực nông thôn năm 2019 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm (thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước năm 2018 đạt 35,8 triệu đồng/người/năm), tăng 39,49 triệu đồng so với năm 2010 (15,51 triệu đồng/người/năm) và tăng 18,05 triệu đồng so với năm 2015 (36,95 triệu đồng/người/năm).

Hải Phòng phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 100% số huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đến năm 2025, có 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; có 30 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 20 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 100 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2-2,5 lần so với năm 2020.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 100% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; 100% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; từ 20-30% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn gấp 2 lần so với năm 2025. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Thành phố duy trì tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch như đô thị đạt 100%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề xuất Chính phủ ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2030 phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và từng địa phương.

Với Hải Phòng, Chính phủ ban hành kế hoạch mới để Hải Phòng giảm diện tích đất nông nghiệp, có cơ chế tích tụ ruộng đất để chuyển đổi phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Phòng đã đạt được trong những năm qua, đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đạt được những thành tựu này là do lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố đã thực sự vào cuộc. Nhận thức của các cán bộ, đảng viên về xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai rộng khắp trong toàn thành phố, nhận thức của người dân nông thôn được nâng lên. Nhân dân đã nhất trí, đồng lòng, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới để từ đó tích cực tham gia thực hiện một cách có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện để Hải Phòng xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có việc ban hành cơ chế để Hải Phòng tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thủ tướng cũng lưu ý và chỉ ra những hạn chế của Hải Phòng trong thực hiện nông thôn mới như chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong khi đó, toàn quốc đã có 40 huyện đạt chuẩn này. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, chưa có sản phẩm phong phú, chất lượng cao để xuất khẩu. Quy mô kinh tế nông nghiệp nhỏ lẻ. Môi trường nông thôn, xử lý rác thải còn nhiều khó khăn.

Để tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là một trong những trung tâm kinh tế lớn của đất nước, cần phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu, đẹp, văn minh.

Hải Phòng tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn phát triển kinh tế với giữ gìn bản sắc văn hóa đặc thù của Hải Phòng; cần xây dựng các giải pháp hiệu quả để triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới, trong đó có nội dung nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn, tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung gắn với truy xuất nguồn gốc.

Hải Phòng cần nhanh chóng phát triển nhiều hơn nữa các sản phẩm đặc sản, thế mạnh của từng làng xã theo Chương trình OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nhất là công nghệ cao, chế biến nông sản. Mặt khác, nghiên cứu phát triển xây dựng mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan mô hình và các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của thành phố Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cùng với đó, Hải Phòng chú trọng nâng cao hơn chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ở nông thôn; bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch nông thôn; tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Các cơ quan hành chính công của thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân nông thôn, không còn hiện tượng “tham nhũng vặt.”

Cùng với đó thành phố quan tâm đến bảo vệ môi trường, trong đó xử lý nước thải rắn, kiên quyết nói không với túi nylon và đồ nhựa dùng một lần.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Hải Phòng phấn đấu không chỉ “ăn no mặc đẹp” mà phải tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh với người dân.

“Xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng mang tính chiến lược, lâu dài, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước; do đó đòi hỏi sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của toàn xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Hải Phòng sẽ là ngọn cờ đầu trong phát triển một nền nông nghiệp hiện đại. Hải Phòng sẽ tiếp tục vươn mình phát triển với nhiều vùng nông thôn ngoại ô tươi đẹp, một miền quê trù phú, đáng sống, đặc sắc với nhiều nét văn hóa phong phú, đa dạng, lâu đời. Con người thành phố Hoa Phượng đỏ thông minh, thân thiện, sâu đậm tình cảm, Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 84 tập thể và 298 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thành phố./.

Minh Thu

Nguồn. Vietnam+

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủ tướng: Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác