Print Thứ Năm, 09/07/2020 06:29 Gốc

Tại văn bản số 5480/VPCP-KTTH, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện. Các bộ, ngành chú trọng công tác truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính; vận hành các hệ thống trực tuyến để tạo bước chuyển của cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp.

Bộ Công an (Cục Cảnh sát Giao thông) phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình xử phạt vi phạm giao thông đường bộ hoàn toàn trực tuyến. Trước mắt, Bộ Công an thực hiện ra quyết định xử phạt điện tử; cung cấp dịch vụ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp phòng, cấp đội tại Cục Cảnh sát Giao thông và 63 tỉnh, thành phố trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7/2020 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cung cấp dịch vụ khai báo tình hình sử dụng lao động liên thông với thủ tục đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 9/2020.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp, cung cấp hai dịch vụ công: Đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyên và Gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 7/2020.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát triển, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cải thiện các tính năng, chức năng bảo đảm thân thiện, dễ sử dụng; tăng cường chia sẻ, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống để giảm thiểu thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc tích hợp Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2020.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách, hoàn thiện, quảng bá cho Cổng dịch vụ công quốc gia đến cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

TTXVN/Báo Tin tức

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác