Print Chủ Nhật, 05/04/2020 20:23 Gốc

Căn cứ văn bản số 1181/CV-BCĐ ngày 01/4/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc xét nghiệm Covid-19, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2437/UBND-VX ngày 03/4/2020 về việc xét nghiệm Covid-19 đối với người cần xuất cảnh.

Nội dung cụ thể:

1.Đối với người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng và người Hải Phòng cần xuất cảnh vì lý do đặc biệt và có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tính với Covid-19 thì phải có đề nghị chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao của nước đến hoặc của tổ chức Liên Hiệp quốc tại Việt Nam hoặc tại nước đến.

2.Đề nghị cấp Giấy xác nhận của cơ quan ngoại giao, tổ chức Liên Hiệp quốc cho các đối tượng nêu trên phải gửi đến Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; gửi đến Sở Ngoại vụ để thực hiện công tác quản lý nhà nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủ tục xét nghiệm Covid-19 đối với người cần xuất cảnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác