Print Thứ Tư, 21/08/2019 10:21

Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước kèm theo Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.

Thủ tục mới về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

Theo đó, ban hành hàng loạt thủ tục hành chính mới về việc thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức.

Quyết định 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019.
Danh mục TTHC trong lĩnh vực QL CCVC.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thủ tục mới về thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác