Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:55

Chiều 26-11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà làm việc với lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Phu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…

 

Theo Cục Thuế, đến nay, hầu hết chỉ tiêu thu thuế theo dự toán pháp lệnh đều đạt khá. Trong đó, có 11/16 chỉ tiêu có tốc độ tăng thu gồm thu từ các khu vực doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; tiền thuê đất; lệ phí trước bạ… Có 5 chỉ tiêu thu thấp hơn cùng kỳ năm 2017.  Cục Thuế đang phấn đấu để hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh năm 2018 được giao ở mức 7% trở lên. Cục Thuế cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về thu nợ thuế; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của ngành theo Quyết định số 41 ngày 25-9- 2018 của Thủ tướng Chính phủ…

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà làm việc với Cục Thuế thành phố.  

 

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng phản ánh với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách; thu hồi nợ thuế liên quan tới các doanh nghiệp thuộc Vinashin, Vinalines…; một số khoản nợ khó thu nhưng chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu. Cục Thuế đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sớm kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (hiện chức danh Cục trưởng Cục Thuế chưa được kiện toàn; mới có 2 Cục phó, trong đó có 1 Cục phó phụ trách; biên chế nhân lực còn thiếu 117 người; cơ chế tuyển dụng có nhiều khó khăn…).

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà biểu dương, đánh giá kết quả thu thuế của Cục Thuế Hải Phòng, đây là một trong những địa phương có số thu nội địa đứng đầu cả nước. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, Cục Thuế Hải Phòng cần có các giải pháp tích cực hơn nữa để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và thực chất các khoản thu vào ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch trong hạch toán. Đồng thời cần quyết liệt hơn trong công tác thu nợ, không để nợ mới phát sinh và thu róc nợ cũ theo đúng chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao. Về công tác tổ chức, bộ máy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận kiến nghị của Cục Thuế Hải Phòng, khẳng định sẽ cùng Ban cán sự Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục. Về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thuế Hải Phòng sớm triển khai đề án sáp nhập các chi cục Thuế, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Báo Hải Phòng 26/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà làm việc với Cục Thuế Hải Phòng: Sớm kiện toàn, ổn định bộ máy tổ chức Cục Thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác