Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:13

Theo ông Hà Văn Trường, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thuế Hải Phòng, số thu ngân sách nội địa quý 1 của thành phố tiếp tục tăng trưởng, tăng cao hơn mức tăng của cả nước. Trong đó, một số lĩnh vực tăng khá, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp quyết liệt thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, vẫn nhiều khoản thu cần giải pháp mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

 

Tổng thu tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2017

 

Ông Hà Văn Trường cho biết, tháng 3, toàn thành phố ước thu được 2300 tỷ đồng thuế nội địa, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 3 tháng, tổng số thu ước đạt 5413,9 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán pháp lệnh, gần 22% dự toán phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. Theo ông Hà Văn Trường, so với mức thực hiện kế hoạch của toàn quốc ước đạt 24%, tăng khoảng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, Hải Phòng nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất. Trong đó, có 8 đơn vị có số thu ước quý 1 đạt từ 25% dự toán pháp lệnh trở lên như Phòng Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi cục thuế quận, huyện: Hồng Bàng, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải, An Dương, Dương Kinh.

 

Hầu hết các đơn vị đều có số thu ngoài quốc doanh đạt khá, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017 như các chi cục thuế: Hồng Bàng tăng 59%; Lê Chân tăng 38%, Kiến An tăng 50%, Hải An tăng 30%, Thủy Nguyên tăng 39%, Vĩnh Bảo tăng 29%, Tiên Lãng tăng 17%, Đồ Sơn tăng 11%, Cát Hải tăng 100%, An Dương tăng 39%, Dương Kinh tăng 70%, Phòng Kiểm tra thuế số 1 tăng 44%… Ngoài ra, thu thuế TNCN cũng tăng khá, đạt 374 tỷ đồng, bằng 30% dự toán và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Thu thuế từ khu vực hộ kinh doanh cũng có chuyển biến khi số hộ  đưa vào thu thuế tăng cao hơn, đạt 22.006 hộ. Theo Cục Thuế, năm nay sẽ quản lý thu thuế 23.000 hộ, tăng 6400 hộ so với cuối năm 2017 với mức ghi thu tăng thêm khoảng 11,3 tỷ đồng.

 

Một khu  vực giữ được sự ổn định trong thu nộp ngân sách là khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Theo Cục Thuế, tháng 3, thu từ khu vực này ước đạt 351 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 1093,6 tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả này là do các doanh nghiệp tập trung quyết toán các hợp đồng và công trình, dự án, lượng hàng hóa tiêu thụ cuối năm 2017 cũng tăng nên phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) nộp trong quý 1.

 

Còn nhiều khu vực phải chấn chỉnh

 

Trăn trở lớn nhất của ngành Thuế hiện nay là số thu từ khu vực doanh nghiệp Trung ương, địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ tăng nhẹ, chưa đạt được kỳ vọng. Trong đó, số thu của doanh nghiệp Trung ương 3 tháng được 450,9 tỷ đồng, bằng 18% dự toán, tăng trưởng 2%. Doanh nghiệp địa phương được 244,3 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng trưởng 4,7%. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 751 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán và chỉ bằng 93,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong quý 1 giảm so với cùng kỳ năm 2017. Một số doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất nên chưa phát sinh thuế. Số doanh nghiệp đang trong giai đoạn được hưởng ưu đãi thuế còn nhiều…

 

Một khoản thu khác cũng chưa đạt tỷ lệ mong muốn là tiền sử dụng đất mới đạt 707 tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán phấn đấu. Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chỉ đạt 1,9% dự toán pháp lệnh, do vẫn phải tạm dừng theo Công văn số 342 ngày 7-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán nhà sở hữu nhà nước tại các thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đáng lo ngại hơn cả là tình trạng thất thu, thất thoát thuế vẫn khá phổ biến, thể hiện trong các khoản thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản; các hoạt động san lấp của các công trình dự án lớn; tình trạng buôn bán hóa đơn; buôn lậu… Vì vậy, biện pháp trọng tâm được Cục Thuế, ngành Tài chính đề xuất là tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Quản lý tốt các khoản thu liên quan tới hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản. Phân cấp thu ngân sách các hộ cá thể cho UBND các phường, xã. Rà soát lại tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn để quản lý chặt chẽ các khoản thuế, nhất là thuế TNCN, thuế nhà thầu; quản lý thu thuế của các doanh nghiệp, chi nhánh có trụ sở chính ngoài địa bàn nhưng hoạt động tại Hải Phòng…

 

Hồng Thanh – Báo Hải Phòng 03/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu ngân sách nội địa quý 1-2018: Nguồn thu ngoài quốc doanh tăng trưởng cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác