Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:12

Theo Cục Thuế thành phố, thu ngân sách nội địa tháng 8 ước đạt 1.941 tỷ đồng, tăng 47,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước thu 14.925,4 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán pháp lệnh, 60,4% dự toán HĐND giao.

Trong đó những khu vực có sắc thuế tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 17,1%, doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 28,1%, đầu tư nước ngoải tăng 69,1%, doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân tăng 25,5%, tiền thuê đất tăng 97,2%…

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 05/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu ngân sách nội địa 8 tháng ước đạt 14.925,4 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác