Print Thứ Hai, 25/11/2019 11:41 Gốc

Thực hiện Chủ đề năm 2019, Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố đã chỉ đạo các Tổ công tác chống thất thu tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân, kết quả đạt được để chỉ đạo đưa ra các giải pháp tăng thu trên địa bàn, nhất là ở các lĩnh vực còn nhiều dư địa; đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng nhằm tăng thu ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng và đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố trình HĐND thành phố về kết quả thực hiện Chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn ước đạt 89.617,8 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ, bằng 129,3% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 60.000 tỷ đồng, tăng 27,5%, bằng 148,9% dự toán năm; thu ngân sách địa phương 29.617,8 tỷ đồng, tăng 7,63%, bằng 102,1% dự toán, riêng thu nội địa 27.000 tỷ đông, tăng 8,97%, bằng 102,4% dự toán HĐND thành phố giao.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu ngân sách nhà nước năm 2019 ước đạt 89.617 tỷ đồng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác