Print Thứ Ba, 29/03/2022 16:45 Gốc

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút thí sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức tốt xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác xét tuyển, tuyển sinh trong công an nhân dân (CAND) năm 2022.

Thiếu tướng, PGS.TS. Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2021, công tác xét tuyển vào các trường CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Cụ thể là công tác tuyển sinh CAND luôn bám sát các quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND; đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn nhiều văn bản về công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Đặc biệt là Chỉ thị số 09 ngày 1/11/2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 thích ứng với đại dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND, góp phần định hướng công tác giáo dục, đào tạo nói chung, công tác tuyển sinh CAND nói riêng được thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND đã cơ bản thực hiện chỉ tiêu xét tuyển được giao, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trung cấp chính quy đạt tỉ lệ cao. Công tác xét tuyển thu hút sự quan tâm của dư luận và thí sinh.

Bên cạnh đó, các trường CAND tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân với điểm xét tuyểnthuộc nhóm cao. Công tác xét tuyểntiếp tục được định hướng bằng việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc các đơn vị chức năng của Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND đã quyết tâm, quyết liệt và đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo và tuyển sinh của các trường CAND năm 2021.

Thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công an trong giai đoạn mới. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 04 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND, nhất là những điểm mới về phương thức xét tuyển.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu công an các đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút thí sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức tốt vào các học viện, trường công an nhân dân.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để xét tuyển đại học chính quy tuyển mới CAND bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT

Ngoài ra, Cục Đào tạo cần tổ chức sơ kết, đánh giá thực hiện Đề án số 01 về mở rộng thí điểm tuyển sinh văn bằng 2 tại các học viện, trường CAND để tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức có hiệu quả trong thời gian tới.

Song song với đó, Cục Đào tạo phải chủ động nghiên cứu, bám sát các quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an để quản lý, hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND tổ chức công tác thi, tuyển sinh kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đặc thù của tuyển sinh CAND. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về quy trình tuyển sinh, không để xảy ra sai sót, sơ suất trong quá trình thực hiện. Tiếp tục chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh các bậc học, hệ học, các loại hình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng.

Cục Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Cục Đào tạo khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt chỉ tiêu đào tạo các trình độ, loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an năm 2022 để kịp thời triển khai theo quy định. Mặt khác, tích cực nghiên cứu, xây dựng, ban hành phương hướng đào tạo cán bộ dài hạn, trung hạn đáp ứng yêu cầu của cơ cấu tổ chức Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, nhất là xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, ngang tầm nhiệm vụ.

Cùng với đó, các học viện, trường CAND chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức thi tuyển đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Tập trung làm tốt công tác coi thi, chấm thi, không để xảy ra soi sót, tiêu cực trong công tác tổ chức thi tại các học viện, trường CAND.

Cũng như phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo nguồn tuyển sinh chất lượng cao nhằm nâng cao chất, hiệu quả công tác tuyển sinh trong CAND năm 2022 và trong thời gian tới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thu hút thí sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm, phẩm chất đạo đức tốt vào các học viện, trường CAND. Tổ chức tốt công tác sơ tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, vùng tuyển sinh theo quy định; làm tốt công tác hướng dẫn khai hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu sơ tuyển để hạn chế thấp nhất các sai sót.

Nhật Nam

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu hút thí sinh học giỏi, đạo đức tốt xét tuyển vào các trường công an
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác