Print Thứ Tư, 18/09/2019 19:28

Tiếp tục thực hiện thu hồi đất do tổ chức sử dụng vi phạm pháp luật đất đai theo Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29-3-2016 của Hội đồng nhân dân thành phố, từ đầu năm đến nay UBND thành phố đã quyết định thu hồi 10 địa điểm với tổng diện tích hơn 230 ha.

Tổ chức sử dụng đất không hiệu quả sẽ bị thu hồi

Trong đó có 8 địa điểm với tổng diện tích hơn 190 ha đã bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý hoặc giao các đơn vị khác vào mục đích phát triển kinh tế, xã hội. Hai địa điểm còn lại với tổng diện tích 40 ha đang thực hiện lập phương án bồi hoàn giá trị đầu tư hợp pháp.

Mặt khác, sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát, Tổ công tác của thành phố cũng đề nghị đưa 20 địa điểm với tổng diện tích 43,12 ha ra khỏi Nghị quyết vì đủ căn cứ xác định các tổ chức không vi phạm pháp luật đất đai; đã mua bán, chuyển nhượng cho tổ chức khác theo quy định của pháp luật hoặc tài sản đã thế chấp ngân hàng.

Để đảm bảo công bằng, nghiêm minh trong quản lý sử dụng đất, Tổ công tác cũng tiến hành rà soát các dự án ngoài Nghị quyết, trình UBND thành phố quyết định thu hồi đối với 10 địa điểm với tổngdiện tích 80,85 ha; chấm dứt thực hiện dự án đối với 45 địa điểm với tổng diện tích 684,97 ha.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu hồi hơn 230 ha đất vi phạm theo Nghị quyết số 06
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác