Print Thứ Năm, 19/11/2020 18:57 Gốc

Thực hiện Công văn số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của BHXH Việt Nam về việc rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHXH thành phố Hải Phòng đã triển khai rà soát được 127.879 người/128.379 người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt, đạt tỷ lệ 99.61%.

Trong tháng 10, trên toàn thành phố Hải Phòng đã giải quyết 13.119 hồ sơ, lũy kế 158.108 hồ sơ. Trong đó hưởng BHXH hàng tháng là 371 hồ sơ, lũy kế 3.417 hồ sơ; hưởng trợ cấp một lần 1.426 hồ sơ, lũy kế 14.214 hồ sơ; hồ sơ di chuyển: 79 hồ sơ, lũy kế 831 hồ sơ; 14.937 lượt hồ sơ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, lũy kế 143.340 hồ sơ.

BHXH thành phố cũng đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết tăng mới cho 2.430 người hưởng trợ cấp BH thất nghiệp, lũy kế 19.483 người. Đồng thời thực hiện kiểm tra, hậu kiểm công tác chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tại 54 đơn vị sử dụng lao động và thu hồi về quỹ ốm đau thai sản 31 triệu đồng do thanh toán không đúng quy định.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Thu hồi 31 triệu đồng thanh toán không đúng quy định về Quỹ ốm đau thai sản
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác